Μπεκατσινοσκαλίδρα - Limicola falcinellus - Broad-billed Sandpiper
 

UK photo, Cley Norfolk

Status: Rare vagrant
Back
Back to bird list