Σπιζαετός - Hieraaetus fasciatus - Bonelli's Eagle  
   

 

Adult by and © A&M

 
   

 

Adult by and © A&M

 
   

 

Sub-adult (year 3?)

Adult

 


Photos above by and © Colin & Sue Turvey
 

 
Just showing white back marking
 
Status: Rare resident/breeder
 
2007:
2.1.07 (2) Adult pair above Imbros Gorge. 1pm. RR
11.1.07 (2) Adult pair above east of Imbros Gorge. 3.15. RR
10.2.07 (1) Adult E of Imbros Gorge. RR AM
26.4.07 (1) Kourtaliotiko Gorge. RR AM
30.6.07 (1) Gramvousa. CS
2006:
5.2.06 (1) Provarma. RR
20.2.06 (1) Provarma. 1pm. RR
16.4.06 (1) above Taverna Ψυоро Пnyaδι Mount Halave. AM RR
 
2005:
2.1.05 (1) above Imbros Gorge. RR
29.3.05 (2) pair circled east of the Imbros Gorge. RR
26.9.05 (1) S of Provarma. RR
16.10.05 (2) pair above Imbros Gorge. RR
31.10.05 (2) pair above Imbros Gorge. AM RR
2004:
30.12.04 (2) pair above Imbros Gorge. 4pm. RR
 
Identification: Pale belly and patch on back
Voice:
Food:
Size: Length 55-65cm. Wingspan 1.45-1.65m. 5ft
Back
Back to list