Βουνοφυλλοσκόπος - Phylloscopus bonelli - Bonelliís Warbler
 

By and © C&S

Status: Scarce spring passage migrant
Back
Back to bird list