Δεκοχτούρα - Streptopelia decaocto - Collared Dove
 
Georgioupolis, Crete 30.5.2007

Status: Increasing resident/Breeder
 
 
 
Back
Back to list