Ποταμόγλαρονο - Sterna hirundo - Common Tern
 

 


 


 


 

Adult at front - Juvenile at back


Status: Scarce spring passage migrant
 
 
 
Back
Back to list