Συκοφάγος - Oriolus oriolus - Golden Oriole
 

Photo by and Colin & Sue Turvey
 

Photo by and Colin & Sue Turvey
 

Photo by and Colin & Sue Turvey
 

Female

Male

   

Female, Provarma 1.5.2007

Male, Provarma 1.5.2007


Status:
Passage migrant/Rare summer visitor?
2008:
3.9.08
2006:
1.9.06 (c.12) Kiliaris River area N of Stilos. 6pm. AM
11.9.06 (2) Provarma. RR
3.9.06 (1) Kaliviani, Kissamos Bay area. CS
2005:
18.4.05 (2) Kiliaris River area N of Stilos. RR
20.4.05 (c.4) Vamos. JT
27.4.05 (c.1) male. Kiliaris River area N of Stilos. RR
29.4.05 (1) Provarma. RR
6.5.05 (2+) N of Stilos. RR

8.9.05 (1) Provarma. RR
14.9.05 (2) pair! Provarma. RR
23.9.05 (1) male Provarma. RR
 
Back
Back to list