Αετομάχος - Lanius collurio - Red-backed Shrike
 

Above - Male
 

Above - Juvenile/Female
 

Photo above by and Colin & Sue Turvey
 

1st Winter plumage - Melidoni 25-10-2005
 

Male - Near Stylos 8-11-05


Status: Scarce Spring Migrant/Regular autumn migrant
 
2007:
13.5.07 (1) male Tavronitis River Mouth. AM RR
2006:
21.8.06 (1) Exopoli. AM
22.8.06 (1) Drapanos area. AM
1.9.06 (1) Kiliaris River area N of Stilos. 6pm. AM
2.9.06 (1) N of Stilos. RR
3.9.06 (1) Kaliviani, Kissamos Bay area. CS
5.9.06 (1) juv Provarma. RR
8.9.06 (1) N of Provarma. RR
9.9.06 (1) male Provarma. 8.30am.RR
13.9.06 (1) Provarma. RR
13.9.06 (1) N of Stilos. RR
14.9.06 (1) male Agia Reservoir. RR
16.9.06 (1) imm Kournas Lake. RR
16.9.06 (1) Exopoli. AM
14.10.06 (1) juv Kalami. RR
21.10.06 (1) Provarma. RR
23.10.06 (1) Kaliviani, Kissamos Bay area. CS
2005:
7.11.05 (1) male N of Stilos. RR
1.9.05 (1) Geogioupolis area. AM
16.9.05 (1) Geogioupolis area. AM
16.9.05 (1) Provarma. RR
17.9.05 (1) Kournas Lake. CWWW
18.9.05 (1) Litsardi. RR
25/26.10.05 (1) Melidoni. RR
8/18.11.05 (1) male NE of Stilos. RR
 
Back
Back to list