Φάσσα - Columba palumbus - Woodpigeon
 

Adult behind a Juvenile which lacks white neck marking (UK photo)
 

Adult (UK photo)
 

Status: Resident (scarce in west?)
 
2007:
12.5.07 (c.4) Provarma. RR
2006:
15.5.06 (2) Provarma. RR
23.6.06 (1) Provarma. RR
26.8.06 (1) Provarma. RR
2005:
16.9.05 (1) Provarma. RR
Back
Back to list